Sākums

 

Николай Кропоткин

Fondu atbalsta— kņazs Nikolajs Kropotkins.


Fondu atbalsta — Vadims Rogge - Krievijas Muižniecības padomes loceklis

Cien. Dāmas un Kungi,

vēršos pie Jums  kā  „Fon  Rogges  Labdarības fonda  dibinātājs”.  Fonds dibināts, cienot manas dzimtas priekšteču aizsākto  tradīciju – palīdzēt  cilvēkiem  un sabiedrībai (www.fonrogge.lv). Fonda mērķis ir realizēt dažāda  veida  labdarības pasākumus (palīdzēt  nelaimē  nonākušām ģimenēm, vientuļiem  cilvēkiem,  apgādniekus zaudējušiem  bērniem,  kā  arī   sakopt  kultūras pieminekļus,  piemiņas  vietas  un  atbalstīt  kultūras  pasākumus un radošas personības). Vienmēr esmu dzīvojis pēc principa – dots devējam atdodas. Tāpēc uzrunāju Jūs un ikvienu  - dalīsimies ar cilvēkiem, kuriem palīdzība ir nepieciešama, atbalstīsim kultūru, mākslu, sakopsim  pamestus kapus, kurus nav vairs kam kopt, pieminekļus un  baznīcas. Dāsnākajiem fonda darbības  atbalstītājiem  tiks  dāvināts „Fon  Rogges Labdarības Fonda”  ordenis , kā novērtējums un cieņas apliecinājums no mums .

Ar cieņu un pateicību ikvienam ziedotājam,
Olavs  Igals  fon  Rogge  (Fon  Rogges Labdarības fonda  dibinātājs)


 

NODIBINĀJUMS
„FON ROGGES LABDARĪBAS FONDS”

Nodibinājums „Fon Rogges Labdarības Fonds” ir labdarības organizācija, kuras darbībā tiek ievēroti šādi principi:

 • Nodibinājums ir apolitiska organizācija – darbojas tikai labdarības nolūkos;
 • Fonds ievēro reliģiskās brīvības un vienlīdzības principu;
 • Fonds uzklausa savus atbalstītājus un ziedotājus, izvērtē viņu priekšlikumus un ierosinājumus;
 • Fonds savā darbībā nevērtē cilvēkus pēc nacionālās piederības;
 • Fonds savā darbībā stingri ievēro cilvēka pamattiesības un brīvību.

Fonda darbības galvenie mērķi:

 • Organizēt labdarības pasākumus visās jomās valsts mērogā un ārpus tās.
 • Ar visiem pieejamiem līdzekļiem atbalstīt: nelaimē nonākušus cilvēkus, viņu ģimenes ,  bērnus;
 • Organizēt   citu  valstu  pilsoņus   apmeklēt  Latviju , iepazīstinot  ar   bruņniecības   vēsturi  , ar   Latvijas   pilīm , muižām ,  tā  reklamējot  mūsu  valsti Eiropā  , pasaulē -  iegūstot  līdzekļus   labdarībai.
 • Pamestu civiliedzīvotāju  kapu  sakopšanu  visā  Latvijā  , kurus  pēc  Otrā  Pasaules   kara   neviens  nav  apmeklējis  /vācu , krievu ,  latviešu  izsūtīto  , kritušo  /  (ar vienādu attieksmi);
 • Sniegt palīdzību vēsturisku kultūras pieminekļu, piemiņas vietu sakopšanai , baznīcu  - visu  ticību  un senu kulta vietu uzturēšanai;
 • Atbalstīt kultūras un mākslas pasākumus (teātri, operu, baletu, muzejus, izstādes) ,  māksliniekus , radošas personības,mākslinieciskās pašdarbības pulciņus;
 • Īstenot Fon Rogges dzimtas  , Baltijas   bruņniecības  vēstures   izpēti ,   kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,  izveidot piemiņas vietas, veikt to uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 • Organizēt finanšu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko personu ziedojumu vākšanu  fonda mērķu sasniegšanai , veic  saimniecisko  darbību  , kas  saistīta  ar  sava  īpašuma  uzturēšanu  un  izmantošanu  , kā  arī  veic  cita veida  saimniecisko  darbību   Fonda  uzturēšanai un  mērķu  sasniegšanai  .
 • Organizēt fonda un fondam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • Informēt sabiedrību par fonda darbību.